ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ ๑๗ ต.ค. ถึง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

ภาษาไทย
Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก
  • News
  • General News
  • เชิญชวนบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมฯเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ